Gezond + bewegen

sterke lessen bewegingsopvoeding

bewegingstussendoortjes

speelplaatswerking met sportveldjes en uitdagend spelmateriaal

zwemmen en schaatsen

extra fruit op school

water drinken