Samen

onze school is een ontmoetingsplek

we leren van en met elkaar: samen kunnen we meer

waarden en normen

respect voor ieder individu

overleg (ouders, CLB, …):  open communicatie

samenwerking met externen zoals tuinteam, schilouders,…

‘verbinding’