Onze partners

School maken doe je niet alleen. We kunnen hierbij rekenen op de steun van onderstaande partners. 
 

Vrijwilligers


Middagouders, schilouders, chauffeurs, begeleiders bij sport- en spelactiviteiten, extra handen in de klas, hulp bij grote evenementen... We kunnen niet zonder onze vrijwilligers!
Help jij ook graag mee? Laat het ons dan zeker weten! 


Ouderraad 


Onze school is trots dat wij kunnen rekenen op een enhtousiaste groep ouders die het schoolgebeuren graag van dichterbij willen meebeleven. De Ouderraad zet zich ten volle in voor het welzijn van onze kinderen.

Wil je meehelpen?
Post dan een berichtje via onze Facebookpagina of mail ons via ouderraad.de.luchtballon@gmail.com

Vrij CLB Kempen


Als er tijdens de onderwijsloopbaan van je kind problemen opduiken, staat het CLB klaar om te helpen. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met de ouders zoeken we naar oplossingen. De diensten van het CLB zijn gratis.

Het Vrij CLB Kempen ondersteunt ons als school hierin. Zij zijn op vaste dagen aanwezig op school en volgen, indien gewenst, mee ouder- en zorggesprekken. Zij werken onafhankelijk van de school.

Het CLB staat ook in voor de systematische contacten, wat de vroegere 'medische onderzoeken' omvat.

Contactpersoon voor onze school is Cato Kemps.
Meer info? http://www.vrijclb.be
 

Ondersteuningsnetwerk Kempen


Ondersteuningsnetwerk Kempen werkt samen met leeringen en hun leraren (teams) met een hulpvraag in 162 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met  CLB en pedagogische begeleiding 
Ondersteuningsnetwerk Kempen ondersteunt in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

Contactpersonen voor onze school zijn Hilde Verwimp en Jozefien Van Dessel.
Meer info: https://ondersteuningsnetwerkkempen.be


KOBA Zuiderkempen

 
KOBA staat voor Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.
KOBA verenigt en ondersteunt 9 netwerken van schoolbesturen waaronder KOBA Zuiderkempen er eentje van is.
Zij verlenen financieel, bouwkundig en administratief advies zodat we ons als school kunnen focussen op onze kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving waarin jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In team staan we sterker dan alleen!
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen