Onze partners

School maken doe je niet alleen. We kunnen hierbij rekenen op de steun van onderstaande partners. 
 

Vrijwilligers


Middagouders, schilouders, chauffeurs, begeleiders bij sport- en spelactiviteiten, extra handen in de klas, hulp bij grote evenementen... We kunnen niet zonder onze vrijwilligers!
Help jij ook graag mee? Laat het ons dan zeker weten! 


Ouderraad 


Onze school is trots dat wij kunnen rekenen op een enhtousiaste groep ouders die het schoolgebeuren graag van dichterbij willen meebeleven. De Ouderraad zet zich ten volle in voor het welzijn van onze kinderen.

Wil je meehelpen?
Post dan een berichtje via onze Facebookpagina of mail ons via ouderraad.de.luchtballon@gmail.com

Vrij CLB Kempen


Als er tijdens de onderwijsloopbaan van je kind problemen opduiken, staat het CLB klaar om te helpen. Of het nu gaat over leermoeilijkheden, gevoelens, gedrag, gezondheid of studie- en beroepskeuzes, samen met de ouders zoeken we naar oplossingen. De diensten van het CLB zijn gratis.

Het Vrij CLB Kempen ondersteunt ons als school hierin. Zij zijn op vaste dagen aanwezig op school en volgen, indien gewenst, mee ouder- en zorggesprekken. Zij werken onafhankelijk van de school.

Het CLB staat ook in voor de systematische contacten, wat de vroegere 'medische onderzoeken' omvat.

Contactpersoon voor onze school is Cato Kemps.
Meer info? http://www.vrijclb.be
 

Leersteuncentrum Kempen


Leersteuncentrum Kempen werkt samen met leeringen en hun leraren (teams) met een hulpvraag in 154 scholen voor gewoon & buitengewoon onderwijs in samenwerking met  CLB en pedagogische begeleiding 
LSC Kempen ondersteunt in partnerschap met ouders, multifunctionele centra, centra voor ambulante revalidatie, thuisbegeleiding en andere externe diensten.

Contactpersoon voor onze school is Martine Dams.
Meer info: https://lsc-kempen.be/


KOBA Zuiderkempen

KOBA staat voor Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen.
KOBA verenigt en ondersteunt 9 netwerken van schoolbesturen waaronder KOBA Zuiderkempen er eentje van is.
Zij verlenen financieel, bouwkundig en administratief advies zodat we ons als school kunnen focussen op onze kerntaak: het geven van kwaliteitsvol en inspirerend onderwijs in een omgeving waarin jongeren alle kansen krijgen om zich te ontplooien. In team staan we sterker dan alleen!
 

Katholiek Onderwijs Vlaanderen


Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de ledenvereniging en netwerkorganisatie van de besturen en hun katholieke (hoge)scholen, internaten, academies, centra voor volwassenenonderwijs en universiteit in Vlaanderen en Brussel.  We ondersteunen al onze onderwijsinstellingen bij de realisatie van het pedagogisch project van de katholieke dialoogschool. Vanuit de christelijke traditie waarin de school staat en in gesprek met haar omgeving, wil een katholieke dialoogschool een oefenplaats zijn voor een (samen)leven in een wereld die gekenmerkt is door diversiteit. 

Wij vertegenwoordigen daarnaast onze leden op diverse fora, komen op voor hun belangen en ondersteunen hen bij pedagogisch-didactische, juridische, administratieve en bestuurlijke vragen. We begeleiden onze meer dan 2 400 onderwijsinstellingen bij de verdere uitbouw van kwaliteitsvol onderwijs. Samen werken we aan genereus ambitieus onderwijs voor élke leerling. Katholiek Onderwijs Vlaanderen is de grootste onderwijsspeler in Vlaanderen en bezielt met haar pedagogisch project meer dan 935 000 kinderen, jongeren en volwassenen.