Afwezigheden door ziekte en gebruik medicatie

Afwezigheid door ziekte


Kinderen die ziek zijn, horen thuis te blijven. Je verwittigt voor 9u het secretariaat telefonisch of via het formulier in de app.

Vanaf de leeftijd van 5 jaar (in de laatste kleuterklas), is je kind leerplichtig en moeten aan volgende administratieve verplichtingen voldaan worden.

Het ingevulde formulier in de app is voldoende als bewijs indien je kind maximaal 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek is. Je kan ook de briefjes gebruiken die je kreeg aan het begin van het schooljaar. Dit kan echter maximaal 4 keer per schooljaar. 


Is je kind meer dan 3 opeenvolgende kalenderdagen ziek of werd bovenstaand aantal overschreden, dan is een medisch attest verplicht.
 

Medicatie op school


In uitzonderlijke gevallen kan je aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet bevestigd worden door een schriftelijk attest van de arts dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit attest kan je hier downloaden

Bewijs medicatie