Krachtige leeromgevingen

frisse lokalen

modern didactisch materiaal dat de kinderen uitdaagt

leren door te “doen” = zelfontdekkend leren

ontmoetingskansen stimuleren met de omgeving en de samenleving